Инфоком Пропърти Мениджмънт ЕООД

Инфоком Инженеринг БГ

Какво?

"Инфоком Пропърти Мениджмънт" ЕООД предлага комплексно обслужване, управление на жилищни и други недвижими имоти.

Защо?

Предимство на дружеството е съчетание на професионален мениджмънт с дългогодишен опит в развитие и управление на имоти.

Инфоком Инженеринг БГ
Инфоком Инженеринг БГ

Къде?

Фирмата управлява етажна собственост и апартаменти за краткосрочно и дългосрочно настаняване в гр. София.

Колко?

Дружеството обслужва 40 апартамента на обща стойност приблизително 12 млн. лева.
Ръководителите на дружеството са сертифицирани професионалисти с международни сертификати в областтите на управлението, както и поддръжката на имоти и на инвестиции, финансиране и оценка на недвижими имоти (CPM, RICS).

Инфоком Инженеринг БГ

Инфоком Инженеринг БГ

Как?

Дружеството прилага международните стандарти и практики при управлението, поддръжката и инвестициите в недвижими имоти.

 
 

Контакти