Приморис България АД

Инфоком Инженеринг БГ

Какво?

"Приморис България" АД е международно акредитирана лаборатория по ISO 17025 за анализ на остатъчни вещества от пестициди и микотоксини, ГМО, микробиология и вируси в храните и фуражите.

Лабораторията е част от международната група Primoris Holding заедно с Приморис БелгияПриморис Колумбия и Приморис Коста Рика.

Продукция

С помощта на анализите, извършени в "Приморис България" АД, Вие може да докажете качеството на Вашите продукти и да спечелите нови пазари.

Анализите, направени в нашата лаборатория, Ви помагат да намалите риска от загуби за вашата продукция.

Инфоком Инженеринг БГ
Инфоком Инженеринг БГ

Къде?

"Приморис България" АД се намира в гр. Пловдив. Лабораторията разполага с модерно оборудване и квалифициран персонал, благодарение, на които получавате достоверни резултати.

Нашите услуги се ползват от официални и други организации като: асоциации на производителите, контролни органи, фирмите от търговията, от хранително-вкусовата промишленост, търговията на дребно, от научно-изследователските звена и др.

Серификати

"Приморис България" АД акредитирана от BELAC (белгийския акредитиращ орган) за анализи на пестициди и замърсители в храни и фуражи, разполага със сертификат 057-TEST със съответния обхват на акредитация.

Инфоком Инженеринг БГ

Инфоком Инженеринг БГ

Как?

Лабораторията се стреми да осигури бърз анализ и висока надеждност на резултатите, като отдава специално внимание на обслужването на своите клиенти.

Контакти