Ес Нет ЕООД

Инфоком Инженеринг БГ

Какво?

„Ес Нет” ЕООД е основана през 2001 г. и е специализирана в областта на информационните и комуникационни системи. Фирмата предлага консултации, поддръжка, доставка на отделни елементи и цялостни решения.

Услуги

Динамиката на пазара на ИТ услугите налага и постоянно разширяване на портфолиото на фирмата. Дружеството се ориентира към създаване и изграждане на проекти в сферата на комуникациите:

  • Проектиране и изграждане на структурни кабелни системи;

  • Безжични връзки;

  • Асемблиране на компютърни конфигурации;

  • Управление на автопаркове посредством GPS устройства;

  • Разработка на телеметрични устройства чрез LAN и GPRS преносна среда.

Инфоком Инженеринг БГ
Инфоком Инженеринг БГ

Къде?

„Ес Нет” ЕООД има добри делови отношения с най-сериозните дистрибутори на компютърна и комуникационна техника и софтуер на пазара, което гарантира качеството на доставките и отлична след продажбена поддръжка.

Защо?

През своето динамично развитие фирмата се структурира и позиционира така, че да отговаря на всички изисквания и промени, настъпващи на пазара на информационните технологии.

„Ес Нет” ЕООД се стреми да предлага надеждни и ефективни решения на своите клиенти, които максимално да отговарят на техните очаквания и нужди и да бъдат използвани достатъчно дълго и безпроблемно.

Инфоком Инженеринг БГ
Инфоком Инженеринг БГ

Как?

За Вас - нашите бъдещи и настоящи клиенти дружеството предлага богат и качествен спектър от GPS, GPRS и IT услуги, използвайки най-новите технологии и софтуерни инструменти. Гарантирано качество и бързо решение на всички технически проблеми!

Контакти