Нифон Секюрити ООД

Нифон Секюрити

Какво?

Фирма „Нифон Секюрити” ООД е основана през 1992 г. и е със седалище в гр. Ниш, Сърбия.  

„Нифон Секюрити” ООД работи успешно в областта на сигурността и е една от водещите компании в този бранш в Сърбия.

Услуги

Основните услуги, които „Нифон Секюрити” ООД предлага на своите клиенти са:

- Физическа охрана;
- Охрана с технически средства;
- Охрана на масови мероприятия;
- Мониторинг и видеонаблюдение.

 

 

Инфоком Инженеринг БГ
Инфоком Инженеринг БГ

Защо?

Основните предимства на „Нифон Секюрити” ООД са:

- Висококвалифициран персонал;
- Специално отношение към всеки клиент;
- Предлагане на комплексни решения;
- Бърза и адекватна реакция.

Дружеството има сертификати за извършване на физическа и техническа защита на лицата и имуществото, поддържане на реда при спортни мероприятия, обществени събирания и други места за събиране на граждани, проектиране  на системи за техническа защита, както и ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 27001-2013 и OHSAS 18001-2007.                         

Дружеството извършва своята дейност на територията на южна Сърбия.

Как?

„Нифон Секюрити” ООД разполага с денонощен оперативен център за приемане и обработка на сигналите от охраняваните обекти.

Оперативният център е снабден с най-съвременни системи за комуникация и контрол, което гарантира качеството на извършваните услуги.

Именно високото качество на услугите, коректността, точността и дългогодишния опит в областта на сигурността правят „Нифон Секюрити” ООД надежден и желан партньор.

Контакти

Инфоком Инженеринг БГ